Từ ngày 25-3-2016, bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chịu thuế tự vệ kéo dài trong 4 năm, theo một quyết định của Bộ Công Thương hôm 10-3 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khắc phục thiệt hại do sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu.

Cụ thể, Bộ Công Thương hôm 10-3 ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Trên cơ sở kết luận điều tra chính thức, Việt Nam sẽ áp dụng mức thuế tự vệ toàn cầu với mức bột ngọt nhập khẩu là 4.390.999 đồng/tấn trong thời gian một năm, từ ngày 25-3-2016 đến ngày 24-3-2017. Mức thuế tự vệ sau đó sẽ giảm dần trong 3 năm tiếp theo với mức thuế tuyệt đối giảm 10% qua mỗi năm, và không còn áp dụng từ ngày 25-3-2020.

Thuế tự vệ trên không áp dụng đối với bột ngọt có xuất xứ từ các nước kém phát triển nếu số lượng hàng hoá nhập khẩu của nước đó vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ và tổng lượng hàng hoá nhập khẩu các nước đó vào Việt Nam dưới 9% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. Danh sách các nước không bị áp dụng thuế tự vệ toàn cầu này được nêu ra trong Phụ lục 1 của Thông báo kèm quyết định.

Quyết định áp thuế tự vệ trên được đưa ra sau khi Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tiến hành điều tra, xuất phát từ đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam hôm 9-6-2015 về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS là 2922.42.20. Từ tháng 9-2015, Bộ Công Thương đã quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng trên.

Theo thông báo của Bộ Công Thương về việc áp thuế này, sự suy giảm trong phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm 2014, và việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá 52,27% đối với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên nhân lý giải cho sự gia tăng đột biến hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. Các bằng chứng cho thấy có mối quan hệ nhân – quả giữa sự gia tăng hàng nhập khẩu và thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba năm 2012, 2013 và 2014, bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam có số lượng lần lượt là 18.143 tấn (tăng trên 102% so với năm trước đó), 43.935 tấn (tăng trên 142%) và 58.446 tấn (tăng 33%).

Được biết, lâu nay Vedan Việt Nam có cung cấp bột ngọt cho một số công ty trong nước để sản xuất bột nêm. Tuy nhiên, sau đó, một số công ty này đã tìm được nguồn bột ngọt giá rẻ từ Trung Quốc.

(Theo thesaigontimes.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *